Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Tímová spolupráca

  • 1. Moje oddelenie podporuje tímovú prácu: *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 2. Členovia tímu pristupujú k svojej práci zodpovedne: *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 3. Úlohy sú rozdeľované spravodlivo: *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 4. Názory a nápady zamestnancov sú oddelením brané na zreteľ: *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 5. Medzi oddeleniami, s ktorými musíme spolupracovať, panuje zhoda: *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 6. Moje oddelenie vie dosť o ďalších oddeleniach v rámci spoločnosti: *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 7. Celkovo som s tímovou prácou v spoločnosti [SPOLOČNOSŤ] spokojný/spokojná: *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania