Vzory dotazníkov HR a zaměstnanci

Tímová spolupráca

 • 1. Moje oddelenie podporuje tímovú prácu: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Členovia tímu pristupujú k svojej práci zodpovedne: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Úlohy sú rozdeľované spravodlivo: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Názory a nápady zamestnancov sú oddelením brané na zreteľ: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Medzi oddeleniami, s ktorými musíme spolupracovať, panuje zhoda: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Moje oddelenie vie dosť o ďalších oddeleniach v rámci spoločnosti: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Celkovo som s tímovou prácou v spoločnosti [SPOLOČNOSŤ] spokojný/spokojná: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania