Vzory dotazníkov HR a zaměstnanci

Hodnotenie firemného prostredia

 • 1. Potvrďte nasledujúce tvrdenia: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Rozhodne nesúhlasím Nesúhlasím Neviem Súhlasím Rozhodne súhlasím
  Cítim sa povzbudzovaný/á, aby som prichádzal/a s novými a lepšími spôsobmi ako pracovať.  
  Moja práca ma uspokojuje.  
  Mám dostatočné nástroje a zdroje, aby som mohol/a vykonávať svoju prácu dobre.  
  Moja práca má jasne definované ciele.  
  Spoločnosť dobre informuje zamestnancov o rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.  
  Ak je zákazník nespokojný, zvyčajne vyriešim problém k jeho spokojnosti.  
  Moja práca ma núti využívať svoje najlepšie schopnosti a zručnosti.  
  Môj nadriadený viditeľne oceňuje moju prácu.  
  S informáciami od vedenia spoločnosti, o tom čo sa deje na mojom oddelení, som spokojný/á.  
  Som spokojný/á so svojím zapojením do rozhodovania, ktoré ovplyvňuje moju prácu.  
  Vzhľadom k vyššie uvedenému, som spokojný/á so svojou prácou.  
  Som spokojný/á s informáciami od vedenia o tom čo sa deje v spoločnosti.  
  Som spokojný/á s príležitosťou kariérneho postupu v spoločnosti.  
 • 2. Máte nejaké návrhy na zlepšenie? *

 • 3. Aké zmeny k zlepšeniu výkonu spoločnosti by ste navrhli? *

 • 4. Aké ďalšie body, ktoré neboli zahrnuté v dotazníku, by ste chceli riešiť? *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania