Vzory dotazníkov Vzdělávání a škola

Vzdelávanie a rozvoj kariéry

 • 1. U nasledujúcich tvrdení vyberte vždy jednu z možností. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Neutrálne Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á N/A
  Vedúci vie identifikovať Vaše silné a slabé stránky  
  Dobrá orientácia a tréning Vás dobre pripravili pre aktuálnu pozíciu v spoločnosti  
  Starší kolegovia sú Vašimi mentormi  
  Vedenie Vás podporuje pri zlepšovaní Vašich slabých stránok  
  Hodnotíte Váš aktuálny pracovný výkon kladne  
  K dispozícii je konzistentný a spravodlivý systém odmien  
  Na voľnej pozícii sú vyberaní správni kandidáti  
  Nadriadený Vás chváli  
  Máte spätnú väzbu od klientov  
  Vedenie je vidieť  
  Ste pod tlakom  
  Dostáva sa Vám uznanie od ostatných  
  Máte dobrý pocit z vykonanej práce  
  Máte možnosť vzdelávať sa a možnosť rastu  
  Máte príležitosť kariérneho postupu  
  Základná mzda je adekvátna  
  Máte výhodný bonusový a motivačný program  
 • 2. Ktoré tri oblasti sú podľa Vás najdôležitejšie pre Váš rozvoj v priebehu budúcich dvoch rokov: *

  Môžete vybrať len 3 odpovedí.
ikona

Vzdělávání a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania