Vzory dotazníkov Business & marketing

Newsletter

 • 1. Ako často čítate náš newsletter? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často by ste chceli získavať náš newsletter? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Koľko obsahu z nášho newslettera čítate? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Aká je Vaše celková spokojnosť s naším newsletterom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ohodnoťte spokojnosť s nasledujúcimi vlastnosťami newslettera. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Velmi nespokojen/a Spíše nespokojen/a Neutrální Spíše spokojen/a Velmi spokojen/a
  Dĺžka  
  Design  
  Obsah  
  Obrázky  
  Farba  
  Rozloženie  
 • 6. Komentár: *

 • 7. Ako relevantné vidíte informácie v newslettery? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Prosím ohodnoťte každú časť newslettera v poradí ako sú pre Vás dôležité. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 (Najmenej dôležité) 2 3 4 5 (Najviac dôležité)
  Rýchle odkazy  
  Novinky  
  Tipy a triky  
  Najlepší článok  
  Kalendár udalostí  
 • 9. Ktoré sekcie si podľa Vás zaslúžia najviac vylepšenie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ako ste spokojný/á so spoločnou propagáciou [PRODUKTU/SLUŽBY]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Komentár: *

 • 12. Čo môžeme zlepšiť? *

 • 13. Mali by ste záujem o poskytovanie obsahu do tohto newslettera? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Aký je ideálny deň pre posielanie tohto newslettera? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Aký je ideálny čas pre posielanie tohto newslettera? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 16. Čo by ste radi videli v budúcnosti v našich newsletteroch? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania