Vzory dotazníkov Ostatní

Spokojnosť s udalosťou

 • 1. Ako ste sa dozvedeli o udalosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Prečo ste sa zúčastnili našej udalosti? Vyberte všetky platné odpovede. *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 3. Ako ste boli spokojní s udalosťou? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako dôležité sú pre Vás nasledujúce faktory? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Velmi nedůležité Spíše nedůležité Neutrální Spíše důležité Velmi důležité
  Cena  
  Miesto konania  
  Program  
  Jednoduchosť dopravy a parkovanie  
  Dĺžka udalosti  
  Téma  
 • 5. Ako veľmi je pravdepodobné, že našu udalosť opäť navštívite? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ako moc je pravdepodobné, že našu udalosť odporučíte priateľom alebo kolegom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. O ktorej našej ďalšej udalosti viete? Vyberte všetky možné odpovede. *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 8. Ako veľmi sa zaujímate o nasledujúce udalosti? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi sa zaujímam Skôr sa zaujímam Neutrálne Skôr sa nezaujímam Veľmi sa nezaujímam
  Udalosť 1  
  Udalosť 2  
  Udalosť 3  
  Udalosť 4  
  Udalosť 5  
 • 9. Máte nejaké pripomienky k našim ponúkaným udalostiam? *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania