Vzory dotazníkov Business & marketing

Nákup produktu

 • 1. Kedy ste naposledy kúpili náš produkt? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často nakupujete nasledujúce produkty? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Nekupujem Denne Týždenne Mesačne Štvrťročne
  Produkt 1  
  Produkt 2  
  Produkt 3  
  Produkt 4  
  Produkt 5  
 • 3. Komentár *

 • 4. Kde nakupujete naše produkty? Vyberte všetky platné odpovede. *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Ako by ste ohodnotili spokojnosť s nami? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Komentár *

 • 7. Ako dôležité sú pre Vás nasledujúce faktory? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nedôležité Skôr nedôležité Neutrálne Skôr dôležité Veľmi dôležité
  Užívateľské skúsenosti  
  Profesionalita  
  Nákupné skúsenosti  
  Kvalita produktov  
  Pochopenie potrieb zákazníkov  
 • 8. Komentár *

 • 9. Ako veľmi je pravdepodobné, že budete i naďalej používať naše produkty? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Odporučuli ste nás niekedy svojmu okoliu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Ako nás hodnotíte v porovnaní s inými spoločnosťami ponúkajúcimi rovnaké produkty? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Máte nejaké pripomienky, alebo návrhy na zlepšenie? *

 • 13. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Vek *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Aký je Váš súčasný pracovný pomer? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 16. Aký je Váš hrubý ročný príjem? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania