Vzory dotazníkov Spokojnosť zákazníkov

Po dodaní služby

 • 1. Ako dlho používate našu službu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ktorú službu využívate? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi atribútmi našej služby? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Neutrálne Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á
  Dodánie služby  
  Kvalita školenia  
  Komunikácia  
  Kvalita podpory  
  Kvalita vytvorených návrhov  
  Cena  
 • 4. Komentár *

 • 5. Prosíme, doplňte nasledujúce tvrdenie. Služba ... *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Prosíme, ohodnoťte nasledujúce tvrdenia, ako veľmi s nimi súhlasíte/nesúhlasíte. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Rozhodne nesúhlasím Skôr nesúhlasím Neutrálne Skôr súhlasím Rozhodne súhlasím
  Naše služba hrala dôležitú rolu pri obchodnom rozhodovaní  
  Náklady za našu službu sú prijateľné  
  Dosiahli sme vopred stanovené ciele  
  Rozumieme potrebám Vašej spoločnosti  
  Sme dôkladní v plánovaní a vykonávaní služby  
 • 7. Komentár: *

 • 8. Ako veľmi je pravdepodobné, že s nami opäť uzavriete zmluvu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Ako hodnotíte našu službu v porovnaní s konkurenciou? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Máte nejaké pripomienky, alebo návrhy? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania