Vzory dotazníkov Business & marketing

Obľúbenosť mobilných aplikácií

 • 1. Osobné údaje

 • 2. Ktorý typ OS je najviac užívateľsky prívetivý? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Vyberte najobľúbenejšie aplikácie *

  Vyberte všetky možné odpovede
  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Aká je Vaša najobľúbenejšia aplikácia? *

 • 5. Ako dlho používate vyššie uvedenú aplikáciu? *

 • 6. Odkiaľ ste stiahli uvedenú aplikáciu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Sťahujete aplikácie pravidelne? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako často aktualizujete používané aplikácie? *

 • 9. Prečo preferujete uvedenú aplikáciu? *

 • 10. Ktoré typy aplikácií potrebujú viac pozornosti vývojárov? *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania