Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Prieskum Exit Interview (výstupný pohovor)

 • Dobrý deň,

  prosím, zverte sa nám s dôvodom Vášho odchodu z našej spoločnosti.

  Vaše informácie budú spracovávané len v agregovanej podobe a zostanú úplne dôverné.

  Ďakujeme.

 • 1. V akom kraji ste pracoval/a? *

 • 2. Aké sú dôvody Vášho odchodu? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 3. Uvažovali ste, pred rozhodnutím o opustení našej spoločnosti, o zmene práce prostredníctvom interných ponúk spoločnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Aké kroky uskutočnil Váš nadriadený, aby Vás povzbudil a motivoval k zotrvaniu v tíme? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Na základe skúseností, vyberte z nasledujúcich možností tie, ktoré sa týkajú Vášho nadriadeného. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Úplne nesúhlasím Skôr nesúhlasím Skôr súhlasím Úplne súhlasím Neviem sa vyjadriť
  Podporoval/a spoluprácu/kolegialitu  
  Bol/a spravodlivý/á  
  Bol/a otvorený/á návrhom  
  Mal/a dobrú znalosť práce  
  Identifikoval/a individuálny prínos zamestnanca k práci  
  Bol/a vždy k dispozícii k prediskutovaniu mojich otázok  
  Mal/a spravodlivý a rovný prístup ku každému  
  Poskytoval/a dostatočné možnosti rozvoja  
  Poskytoval/a dostatočnú spätnú väzbu  
  Mal/a dostatočné manažérske znalosti  
 • 6. Vychádzajúc z Vašich skúseností s prácou v našej spoločnosti, vyjadrite úroveň svojho súhlasu pri položkách: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Úplne nesúhlasím Skôr nesúhlasím Skôr súhlasím Úplne súhlasím Neviem sa vyjadriť
  Práca bola náročná  
  Moje schopnosti a vedomosti boli efektívne využité  
  Pracovné zaťaženie bolo primerané  
  Pracovné podmienky boli dobré  
  Mal/a som dostatok pracovných nástrojov pre výkon svojej agendy  
  Pracovné prostredie bolo bezpečné a pohodlné  
 • 7. Prosím, ohodnoťte nasledujúce benefity: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á
  Platené voľno  
  Príspevok na sporenie  
  Dôchodkový program  
  Výška môjho platu  
  Balíček zdravotného poistenia  
  Príspevok na dopravu  
  Materiálne benefity  
  Teambuildingy a firemné akcie  
  Home office  
 • 8. Čo sa Vám na práci v našej spoločnosti páčilo najviac? *

 • 9. Boli Vám v čase nástupu dostočne vysvetlené všetky povinnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ak by bola taká možnosť, čo by Vás presvedčilo, resp. čo by sme mali zmeniť, aby ste zotrvali v našej spoločnsoti? *

 • 11. Ako ste sa dozvedel o novej pracovnej možnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Aká je pravdepodobnosť, že by ste nás odporučili známemu alebo kolegovi? *

  Určite neodporučím

  Určite odporučím

 • 13. Môžeme Vás v budúcnosti kontaktovať, ak sa vyskytnú nové, zaujímavé pracovné ponuky? *

  Ak áno, prosím, uveďte svoju e-mailovú adresu.
  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania