Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Hodnotenie 360 - prieskum organizačných hodnôt

 • Obsah a spôsob realizácie 360 stupňového hodnotenia umožňuje získať z jedného prieskumu všetky potrebné informácie na posilnenie a monitorovanie kľúčových hodnôt organizácie.Výskum organizačných hodnôt pomôže identifikovať charakteristiky, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie úspechu aj v podmienkach vysokej volatility trhu.

  Nižšie nájdete demo verziu dotazníka zameraného na hodnotenie systémom 360. Plnú verziu Vám radi poskytneme v spolupráci s našimi partnermi Fluent Partners. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

  Hodnotenie zahŕňa tri oblasti: otvorenosť voči zmenám, spoluprácu a účinnosť. Každá z nich je rozdelená do šiestich hodnôt. Výhodou štúdie je jej adaptabilnosť na všetky úrovne riadenia a prispôsobiteľnosť obsahu prieskumu konkrétnym hodnotám spoločnosti. Okrem skúmania organizačných hodnôt vytvoríte v Netquest i výskum v oblasti leadershipu a manažérskych zručností.

  Skúmané oblasti a hodnoty:

  I. OTVORENOSŤ K ZMENÁM
  1. Hľadanie riešenia
  2. Flexibilita

  II. SPOLUPRÁCA
  3. Rešpekt
  4. Spoluzodpovednosť

  III. EFEKTIVITA
  5. Kvalita
  6. Dosiahnutie výsledkov

 • OTVORENOSŤ K ZMENÁM

 • 1. Hľadanie riešenia *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  V podstate nikdy Príležitostne Často Väčšinou Vždy Neviem sa vyjadriť
  Hľadá riešenie, nie problémy  
  S odvahou spochybňuje "status quo"  
  V konfliktných situáciách zostáva pokojný/á a vedie konštruktívny dialóg  
  V konfliktných situáciách hľadá riešenia, ktoré sú prospešné pre obe strany (kompromis)  
  Podporuje kolegov pri hľadaní a realizácii nových nápadov  
 • 2. Flexibilita *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  V podstate nikdy Príležitostne Často Väčšinou Vždy Neviem sa vyjadriť
  Proces 1  
  Proces 2  
  Proces 3  
  Proces 4  
  Proces 5  
 • SPOLUPRÁCA

 • 3. Rešpekt *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  V podstate nikdy Príležitostne Často Väčšinou Vždy Neviem sa vyjadriť
  Ku všetkým kolegom pristupuje s úctou  
  Prispôsobuje spôsob komunikácie potrebám príjemcu komunikátu  
  Načúva a snaží sa pochopiť myšlienky a názory iných ľudí  
  Je konzistetný/á v tom, čo hovorí a ako sa správa  
  Oceňuje prácu všetkých ľudí, bez ohľadu na rolu a postavenie  
  Napomáha k tvorbe dobrých vzťahov na pracovisku  
 • 4. Spoluzodpovednosť *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  V podstate nikdy Príležitostne Často Väčšinou Vždy Neviem sa vyjadriť
  Oblasť 1  
  Oblasť 2  
  Oblasť 3  
  Oblasť 4  
  Oblasť 5  
 • EFEKTIVITA

 • 5. Kvalita *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  V podstate nikdy Príležitostne Často Väčšinou Vždy Neviem sa vyjadriť
  Všetko čo robí, sa snaží vykonávať čo najefektívnejšie  
  Zaujíma sa o zachovávanie vysokých pracovných štandardov  
  Stanovuje jasné ciele a úlohy  
  Nevykonáva "polovičné opatrenia" a nekvalitnú prácu  
  Jeho/jej ciele a aktivity zohľadňujú potreby klientov a spolupracovníkov  
 • 6. Dosiahnutie výsledkov *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  V podstate nikdy Príležitostne Často Väčšinou Vždy Neviem sa vyjadriť
  Oblasť 1  
  Oblasť 2  
  Oblasť 3  
  Oblasť 4  
  Oblasť 5  
 • 7. Napíšte 2-3 silné stránky skúmanej osoby. *

 • 8. Čo by mala skúmaná osoba robiť častejšie, za účelom posilnenia kľúčových hodnôt v organizácii? *

 • 9. Čo by mala skúmaná osoba prestať robiť, za účelom posilnenia kľúčových hodnôt v organizácii? *

 • 10. Čo by mala skúmaná osoba začať robiť, za účelom posilnenia kľúčových hodnôt v organizácii? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania