Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Hodnotenie workshopu/seminára

 • Vážený kolega/vážená kolegyňa,

  ďakujeme za účasť na našom workshope. Na základe Vašich skúseností, prosíme, venujte niekoľko minút poskytnutiu spätnej väzby na workshop.

  Ďakujeme!

 • 1. Prosím, vyberte seminár, ktorého ste sa zúčastnili. *

 • 2. Prečo ste si vybrali dnešný seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Akú vzdialenosť ste museli kvôli semináru prekonať? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako uhrádzate dnešný seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Akých ďalších seminárov ste sa ešte zúčastnili? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. O aké ďalšie semináre máte záujem? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 7. Kde ste sa o tomto seminári dozvedeli? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Čo Vás ovplyvnilo, aby ste navštívili dnešný seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Navštívili by ste aj budúci seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Vaše kontaktné údaje:

 • 11. Vaša veková skupina: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Vaše povolanie: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Aktuálny mesačný príjem domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Vaše pohlavie. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania