Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Komunikácia v rámci spoločnosti

 • 1. Prosím, vyjadrite mieru Vášho súhlasu pri nasledujúcich výpovediach: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Neviem sa vyjadriť Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á
  Som dobre informovaný/á o plánoch a pokrokoch mojej pracovnej skupiny  
  Som dobre informovaný/á o plánoch a pokroku spoločnosti  
  Existujú možnosti, ktoré mi umožňujú vyjadriť svoje názory a nápady vrcholovému vedeniu.  
  V mojej skupine/tíme je dobrá komunikácia  
  Medzi ľudmi z rôznych oblastí spoločnosti je dobrá úroveň komunikácie  
  Som vrcholovým vedením dobre informovaný o dianí vo firme  
  Zohľadňujúc vyjadrenia vyššie, ako ste spokojný/á s celkovou internou komunikáciou v spoločnosti?  
 • 2. Prosím, rozraďte nasledujúce komunikačné nástroje podľa toho, v akej miere ich v spoločnosti využívate na komunikáciu. *

  Prosím, premiestnite odpoveď do správnej skupiny.
  Odpovede
  • Pevná linka
  • E-mail
  • Skype
  • Teams
  • WhatsApp
  Veľmi využívané
  Málo využívané
 • 3. Uveďte, ktorý z nasledujúcich komunikačných nástrojov využívate najradšej. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Uveďte, čo by sa malo podľa Vás v spoločnosti zmeniť, aby sa zlepšila celková úroveň komunikácie. *

 • 5. Uveďte, čo by sa malo podľa Vás zmeniť vo vašej skupine/tíme, aby sa zlepšila celková úroveň komunikácie. *

 • 6. Na akom pracovisku pôsobíte? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ako dlho už pôsobíte v našej spoločnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania