Vzory dotazníkov Spokojnosť zákazníkov

Testovanie dôvery a očakávaní zákazníkov vo vzťahu ku COVID-19

 • Spoločnosť (výskumný pracovník):

  Či už pre spoločnosť B2B alebo B2C, je teraz viac ako kedykoľvek predtým dôležité udržať dôveru svojich zákazníkov, posúdiť ich očakávania a potvrdiť, že reakcia Vašej spoločnosti na COVID-19 je efektívne komunikovaná. Úlohou nasledujúceho prieskumu je získať tipy, ako podniknúť konkrétne kroky k lepšiemu zvládnutiu Vašej súčasnej situácie.

  Prieskum Vám pomôže lepšie porozumieť očakávaniam zákazníkov, identifikovať medzery a podniknúť cielené opatrenia v piatich kľúčových oblastiach súvisiacich s COVID-19. Ide o tieto oblasti:

  1/ Komunikácia - Aké sú očakávania klientov ohľadom frekvencie aktualizácií komunikačných kanálov počas pandémie coronavirus a ako dobre tieto očakávania spĺňate? 2/ Opatrenia - Do akej miery sú zákazníci spokojní s prijatými opatreniami, s ohľadom na ich relevantnosť a včasnosť?

  3/ Dôvera - Do akej miery sú Vaši zákazníci presvedčení, že Vaša spoločnosť alebo značka je schopná uspokojiť meniace sa potreby zákazníkov v ťažkých časoch?

  4/ osobné interakcie (ak sa týka Vašej firmy) - Ako sa mení správanie zákazníkov v miestach, kde sa nedá vylúčiť priamy kontakt a aké sú želania alebo obavy zákazníkov ohľadne interakcie so zamestnancami?

  Zákazníkovi:

  Dobré ráno, V mene XXX by sme radi počuli Vašu spätnú väzbu o tom, ako spĺňame Vaše potreby počas neistoty ohľadom pandémie coronavirus (COVID-19). Prieskum je anonymný a dokončenie Vám zaberie približne 5 minút. Otázky sa týkajú predovšetkým našich produktov, služieb a bezpečnostných postupov, ako aj Vašich pocitov ohľadom týchto aspektov. Vďaka Vašim odpovediam dokážeme lepšie splniť Vaše očakávania, opraviť chyby a prispôsobiť našu obchodnú stratégiu aktuálnej situácii.

  Ďakujeme za každý názor!

 • 1. Ako dobre plníme Vaše očakávania ohľadom poskytovania informácií o fungovaní našej spoločnosti počas pandémie koronavírusu (COVID-19)? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často, by sme podľa Vášho názoru, mali s Vami komunikovať o našich aktivitách a zmenách v súvislosti s COVID-19? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aké kanály, by boli podľa Vás najvhodnejšie na komunikáciu danej problematiky? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Ako ste spokojný/á s: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Ani spokojný/á ani nespokojný/á Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á
  Frekvienciou správ tohto typu  
  Kanálom, ktorým sú tieto správy zasielané  
 • 5. Povedze nám, prosím, ako by sme mohli zlepšiť vzájomnú komunikáciu. *

 • 6. Do akej miery ste spokojný/á s krokmi, ktoré naša spoločnosť doteraz podnikla v reakcii na situáciu týkajúcu sa COVID-19? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ste si istý/á, že naša spoločnosť je schopná uspokojiť meniace sa potreby spojené s pandémiou? Určite stupeň istoty: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Povedzte nám, prosím, čo by sme mohli urobiť, aby sme lepšie vyhoveli meniacim sa potrebám našich klientov. *

 • 9. Aký je vplyv COVID-19 na Vaše využívanie našich služieb pri stacionárnych predajniach/návštevách obchodu? * *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ako by ste chceli využiť naše služby v blízkej budúcnosti? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 11. Ktoré z nasledujúcich činností našej spoločnosti sú pre Vás v súčasnej dobe najdôležitejšie? Uvažujeme o rôznych scenároch, preto Vás žiadame o názor: *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 12. Ako ste spokojný/á s: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Ani spokojný/á ani nespokojný/á Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á
  Tónom komunikácie súvisiacich informácií  
  Rýchlosťou reakcie na situáciu a prijatia opatrení  
  Primeranosťou našich opatrení a aktivít  
 • 13. V akom kraji žijete? *

 • 14. Aký je Váš vek? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Vaše pohlavie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania