Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Mobbing

 • Sociálne vyčlenenie zamestnancov, zosmiešňovanie, fyzické týranie, obťažovanie, podkopávanie autorít - to sú len niektoré príklady správania kvalifikovaného ako mobbing na pracovisku, čo je podľa slovenskej legislatívy zločin.

  Neriešený mobbing môže viesť k zvýšenej fluktuácii, odchodu talentov a kvalitných pracovníkov zo spoločnosti.
  Ste si istí, že sa to Vašich zamestnancov netýka? Nedovoľte, aby bolo vo Vašej spoločnosti takéto správanie tolerované - urobte prieskum o mobbingu v zamestnaní, identifikujte príznaky a včasne príjmite nie len nápravné, ale i preventívne opatrenia.

 • 1. Atmosféru na pracovisku by ste popísali ako: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. So zamestnancami na pracovisku je zaobchádzané: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Všimli ste si niekedy známky diskriminácie zamestnancov pri práci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Vedeli ste čo znamená pojem mobbing? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • O mobbingu možno hovoriť vtedy, keď na postihnutého útočí aspoň raz za týždeň aspoň pol roka jedna alebo viac osôb. Ide o zámerné ponižovanie ľudskej dôstojnosti, o poškodzovanie konkrétneho zamestnanca aktívnym trvalým psychickým tlakom.

 • 5. Na aké druhy mobbingového správania ste na svojom pracovisku narazili a ako často sa konali? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Nikdy Zriedka Často Veľmi často Každý deň
  Podkopávanie autority/zosmiešňovanie zamestnanca v prítomnosti tímu.  
  Úmyselné prideľovanie veľmi náročných až nemožných zadaní  
  Ignorovanie návrhov a podnetov zamestnanca  
  Obchádzanie zamestnanca v rozhodujúcich procesoch  
  Zámerné prideľovanie zásluh ostatným zamestnancom  
  Urážky smerované na zamestnanca  
  Hrozby/zastrašovanie zamestnancov  
  Izolovanie zamestnanca od tímu  
  Sexuálne a iné diskriminačné predsudky voči zamestnancovi  
  Zosmiešňovanie až poškodzovanie osobných vecí zamestnanca  
  Žiadny  
 • 6. Ktorý z vyššie uvedených príkladov mobbingu sa Vás osobne týkal? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ak už ste mobbing na pracovisku zažili, kto bol jeho vykonávateľom (tzv. mobérom)? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 8. Aké sú podľa Vás dôvody výskytu mobbingu na Vašom pracovisku? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 9. Aká bola Vaša reakcia na mobbing týkajúci sa iného zamestnanca? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ak ste nereagovali na príznaky mobbingu u iného zamestnanca, aký bol dôvod? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Reagoval ste na mobbing voči svojej osobe? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Aké boli dôvody, pre ktoré ste nereagovali na mobbing voči Vašej osobe? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Ako dlho pracujete v tejto spoločnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Koľko ľudí pracuje na Vašom pracovisku? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania